فایل های دسته بندی علوم پایه - صفحه 1

پاورپوینت جامع با موضوع هنیپا ویروس

پاورپوینت هنیپا ویروس شامل 36 اسلاید در قالب پاورپوینت و قابل ویرایش

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت با موضوع قارچ پیدرای

پاورپوینت با موضوع قارچ پیدرا شامل 18 اسلاید در قالب پاورپوینت و قابل ویرایش

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ماشين استرلينگ

پاورپوینت ماشين استرلينگ شامل 29 اسلاید در قالب پاورپوینت و قابل ویرایش

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت جامع با موضوع دارو های ضد قارچی آزول ها

پاورپوینت جامع با موضوع دارو های ضد قارچی آزول ها شامل 48 اسلاید در قالب پاورپوینت و قابل ویرایش

قیمت : 27,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق باکتری یرسینیاانتروکولیتیکا

تحقیق باکتری یرسینیاانتروکولیتیکا شامل 41 صفحه در قالب ورد و قابل ویرایش

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق روش Ritz در حل معادلات دیفرانسیل

تحقیق روش Ritz در حل معادلات دیفرانسیل شامل 8 صفحه در قالب ورد و قابل ویرایش

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق نابرابری چبیشف

تحقیق نابرابری چبیشف شامل 6 صفحه در قالب ورد و قابل ویرایش

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیقی جامع باکتری کوکسیلا بورنتی

تحقیقی جامع در مورد باکتری کوکسیلا بورنتی شامل 24 صفحه در قالب ورد و قابل ویرایش

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

روش Galerkin در حل معادلات دیفرانسیل

روش Galerkin در حل معادلات دیفرانسیل شامل 10 صفحه در قالب ورد و قابل ویرایش

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی